יום הרוזנת

יום הרוזנת

השער השלישי ב'היכל הכלים השבורים'. הפיע בשנת 1976.