ביקורת ספרים שכתב דוד שחר בנושא השואה
על סיפרה של רבקה שכטר: "אוייב קוסמי". הביקורת הופיעה ב"מאזניים", 1984