ספרים #על הנר ועל הרוח


על הנר ועל הרוח

על הנר ועל הרוח

השער השביעי ב'היכל הכלים השבורים'. הופיע בשנת 1994.