דן פרת מראיין את דוד שחר - מתוך התכנית 'גלות לתוך עצמנו' עם דוד שחר, גלי צה"ל, ערב פסח, 23.4.1986