ממאה שערים לדרך הנביאים

התפתחות הפרוזה של דוד שחר בסיפוריו הקצרים –  משמעויות ואמצעים ספרותיים

אריה חינקיס


בספר זה מציע המחבר פרשנות לרוב סיפוריו של דוד שחר. הספר יצא במהדורה אלקטרונית וכלולים בתוכו גם כל סיפורי דוד שחר (חוץ מהסיפור 'אורח ירושלמי'). מהדורה מודפסת בהיקף מצומצם יצאה גם היא לאור.

"פרקי העיון מתגבשים מתוך חווית הקריאה ומעצימים אותה. משום זיקתו של כל פרק עיון לסיפור מסוים, מומלץ לקרוא את פרק העיון המתייחס לכל סיפור סמוך לקריאת הסיפור עצמו."

"במסה נחשפים הצביון המיתי, לרבות המימד הרליגיוזי, שבסיפוריו של שחר, לצד קווי המיתאר להתפתחות סגנון הפרוזה שלו."

 אריה חינקיס הוא משורר, היסטוריון של המתמטיקה, ועוסק מזה עשרות שנים ביצירתו של דוד שחר.

מהדורה מודפסת: הוצאת מגילות ירושלים, 2017, 603 עמ'