סיפורים

ב-1979 הופיע הקובץ סיפורים קצרים בהוצאת הדר, קובץ שנכלל בתכנית בחינות הבגרות. הפילוסוף גרשון ויילר כתב אז: "שחר [הוא], בלא ספק, הארצישראלי בה"א הידיעה מבין הסופרים החיים עמנו היום וזאת לא בשל ייחוס אבותיו אלא בשל עמידתו בנוף-הארץ שהיא מובנת-מעצמה, עד שהוא מסוגל להתייחס בטבעיות גמורה אל כל סוגי הזרים המוזרים הפוקדים – אם משום רדיפת-בצע ואם משום געגועים לגאולה – את ירושלים שלו."

בשנת 1954 החל דוד שחר לקבץ את הסיפורים שכתב בתחילה עבור כתבי עת, ולהוציאם לאור כספרים. קבצים אלו הוסיפו להתפרסם במהדורות שונות עד לשנת 1982. בשנה זו הופיעו כל הסיפורים, מהם קצרים ומהם ארוכים, בשני כרכים בהוצאת עם עובד. הסיפור היחיד של שחר שלא נכלל במהדורה האחרונה שהוא ערך בימי חייו היה סיפור הביכורים שלו משנת 1947, 'אורח ירושלמי'. שמות הסיפורים שהופיעו במהדורה זו, בשני כרכים, מפורטים כאן:

הקובץ מותו של אלוהים הקטן הופיע בשנת 1982 בהוצאת עם עובד וכינס את סיפוריו המוקדמים של דוד שחר
סדר הסיפורים:

חפיסת הסיגריות הריקה
ברוריה
סיפור של חצות
בערב הקיץ
ימיו האחרונים של משה
דברים שבטבע האדם
מעשה ברוקח ובגאולת העולם
שני הסבלים
נער הגבול
על החלומות
הרופא הקטן מרחוב החבשים
על הצללים והצלם
על החטאים הקטנים
השעון
מותו של אלוהים הקטן


הקובץ שפמו של האפיפיור הופיע בשנת 1982 בהוצאת עם עובד וכינס את סיפוריו המאוחרים של דוד שחר
סדר הסיפורים:

שפמו של האפיפיור
אשת בעלת האוב
פיניק מבקש את ידה של העלמה סימון
הזקן וביתו
קיסר
מגיד העתידות
המציאה
היום ההוא
עין הרע
הבובה מפלרמו
יוסף מלך פיתום
על חייו ועל מותו של אביי
שיעור ראשון
השלטון והתפארת (על ימיו האחרונים של עגנון)