המסע לאור כשדים

המסע לאור כשדים

השער השני ב'היכל הכלים השבורים'. הופיע לראשונה בשנת 1971

יום הרוזנת

יום הרוזנת

השער השלישי ב'היכל הכלים השבורים'. הפיע בשנת 1976.

נין-גל

נין-גל

השער הרביעי ב'היכל הכלים השבורים'. הופיע בשנת 1983

יום הרפאים

יום הרפאים

השער החמישי ב'היכל הכלים השבורים'. הופיע בשנת 1986.

חלום ליל תמוז

חלום ליל תמוז

השער השישי ב'היכל הכלים השבורים'. הופיע בשנת 1988.

על הנר ועל הרוח

על הנר ועל הרוח

השער השביעי ב'היכל הכלים השבורים'. הופיע בשנת 1994.

לילות לוטציה

לילות לוטציה

השער הסתום ב'היכל הכלים השבורים'. הופיע בשנת 1991.

סוכן הוד מלכותו

סוכן הוד מלכותו

הופיע לראשונה בשנת 1979.

אל הר הזיתים

אל הר הזיתים

התחלת ספר שדוד שחר לא זכה לסיימו. יצא לאור אחרי מותו בשנת 1998